Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
W Centrach Lokalnych

27 grudnia 2022

(ANS – Rzym) – W dzisiejsze popołudnie, 27 grudnia, zostanie jak zwykle zaprezentowana Wiązanka Przełożonego Generalnego na rok 2023, której tematem jest: “JAKO ZACZYN WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE LUDZKIEJ. Świecki wymiar Rodziny Księdza Bosko”. Ta towarzyszy życiu wspólnot salezjańskich na całym świecie od czasów Księdza Bosko. Poniżej przywołujemy tematy Wiązanek z ostatnich 25 lat.

Ks. Juan E. Vecchi

1997 - Wpatrując się w Jezusa, pierworodnego spośród wielu braci, pomagamy młodym ludziom przyjąć Go z wiarą.

1998 - «Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa». Zwróćmy się do Niego z miłością jak dzieci, aby być z młodymi ludźmi budowniczymi braterskiej solidarności.

1999 - W nadziei zostaliśmy zbawieni: odkrywamy z młodymi na nowo obecność Ducha w Kościele i w świecie, aby żyć i działać z ufnością w perspektywie królestwa.

2000 - W imię Chrystusa, naszego pokoju, pojednajcie się.

2001 - Chrystus darem dla wszystkich. Jako owoc jubileuszu ożywiamy ducha misyjnego i solidarność.

Ks. Pascual Chávez Villanueva

2002 - «Duc in altum»: na otwartym morzu i w kierunku głębi.

2003 - Dom i szkoła komunii.

2004 - Proponujemy na nowo wszystkim młodym ludziom radość i zaangażowanie w świętość.

2005 - Odmłodzić oblicze Kościoła, który jest Matką naszej wiary.

2006 - Otoczyć szczególną uwagą rodzinę.

2007 - Pozwólny się prowadzić miłości Boga, który kocha życie.

2008 - Wychowujemy z sercem Księdza Bosko.

2009 - Zaangażujmy się, aby uczynić Rodzinę Salezjańską szerokim ruchem osób dla zbawienia młodzieży.

2010 - Za wzorem Księdza Rua, jako autentyczni uczniowie i pełni pasji apostołowie niesiemy młodzieży Ewangelię.

2011 - Przyjdźcie i zobaczcie.

2012 - Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia.

2013 - « Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!» (Flp 4,4). “Wzorem Księdza Bosko - wychowawcy ofiarujemy młodzieży Ewangelię radości, stosując pedagogię dobroci”.

2014 - «Da mihi animas, cetera tolle. Czerpiemy z doświadczenia duchowego Księdza Bosko, aby kroczyć drogą świętości zgodnie z naszym specyficznym powołaniem. «Chwała Boża i zbawienie dusz».

Ks. Ángel Fernández Artime 

2015 - Jak Ksiądz Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży.

2016 - Z Jezusem przeżywamy wspólnie przygodę w Duchu Świętym.

2017 - Jesteśmy rodziną! Każdy dom szkołą życia i miłości.

2018 - «Panie, daj mi tej wody» (J 4,15). Pielęgnujemy sztukę słuchania i towarzyszenia.

2019 - «Aby radość moja w was była» (J 15,11). Świętość jest także dla ciebie.

2020 - «Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie» (Mt 6,10). Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele.

2021 - Ożywia nas nadzieja: «Oto czynię wszystko nowe» (Ap 21,5).

2022 - Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę (Św. Franciszek Salezy). 

Źródło: sangiovannibosco.net

 

Od samego początku św. Jan Bosko myślał o Stowarzyszeniu Salezjanów Współpracowników otwartym na osoby świeckie, ale także na duchownych z diecezji. Również dzisiaj Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników (SSW) ma w swoim gronie członków kleru diecezjalnego, księży i diakonów, którzy w swojej posłudze inspirują się miłosierdziem pasterskim Księdza Bosko, angażując się w sposób szczególny na polu wychowania i ewangelizacji, zwłaszcza względem młodzieży. W tym kontekście w dniu 13 grudnia Światowa Rada SSW zorganizowała pierwsze spotkanie online tych właśnie członków, aby jeszcze bardziej wzmocnić ich poczucie przynależności do stowarzyszenia i ducha rodzinnego. Głos zabrali koordynator światowy, Antonio Boccia; delegat światowy SDB, p. Duc Nam Nguyen; delegatka światowa CMW, s. Lucrecia Uribe, i inni radni światowi. Spotkanie obejmowało także krótkie wystąpienie koordynatora, krótkie przedstawienie uczestników biorących udział w spotkaniu, chwilę modlitwy, którą prowadziła delegatka CMW, a zakończyło się uzgodnieniem nowego spotkania, które ma się odbyć wiosną przyszłego roku. Było to proste, ale znaczące spotkanie. „Możemy powiedzieć, że zostało zasiane ziarno, które w miarę wzrostu będzie jeszcze bardziej wzmacniać obecność tych diecezjalnych prezbiterów i diakonów w Stowarzyszeniu” – powiedział radny regionu Włoch, Bliskiego Wschodu i Malty SSCC, Carlo Pellegrino.

Źródło ANS

25 listopada przypada rocznica narodzin dla Nieba Czcigodnej Służebnicy Bożej Małgorzaty Occhieny, matki św. Jana Bosko, kobiety wielkiej wiary, pokory i mądrości. Oto dziesięć rzeczy, które warto o niej wiedzieć.

Wspomnienie

25 listopada Rodzina Salezjańska obchodzi wspomnienie Małgorzaty Occhieny, matki księdza Bosko, znanej jako “Mama Małgorzata”.

Ukochanie modlitwy

Małgorzata Occhiena urodziła się w Capriglio, w prowincji Asti, w 1788 roku, w rodzinie rolników. Czas i praca nie pozwalały jej na naukę, ale jej zamiłowanie do modlitwy odzwierciedlało mądrość, której nie można znaleźć w książkach.

Małżeństwo

Mieszkała z rodzicami aż do ślubu z Francesco Bosco w 1812 roku. Wraz z mężem i dziećmi zamieszkała w Becchi, przysiółku Castelnuovo d'Asti.

Poświęcenie

Wkrótce owdowiała i zajęła się domem, utrzymaniem rodziny, wychowaniem dzieci, pracą w polu i chorą teściową.

Mądra wychowawczyni

Z wiarą i mądrością kierowała rozwojem zdolności swoich dzieci, pomagając im wzrastać w wielkoduszności i inicjatywie. Towarzyszyła Janowi Bosko w drodze do kapłaństwa, a później opuściła dom, aby towarzyszyć mu w jego misji wśród ubogich i opuszczonych chłopców w Turynie.

Skuteczna współpracownica

W Oratorium na Valdocco zaznaczyła swoją obecność tym charakterystycznym poczuciem wspólnoty rodzinnej, które do dziś jest obecne w dziełach salezjańskich. Wykonując swoją rolę matki sierot z Valdocco, była najskuteczniejszą współpracownicą swojego syna.

Śmierć

Zmarła w Turynie w 1856 roku, w wieku 68 lat, na zapalenie płuc. Wielu młodych ludzi towarzyszyło jej na cmentarzu, gdzie opłakiwali ją tak, jak opłakuje się matkę.

Czcigodna Służebnica Boża

Została ogłoszona Czcigodną Służebnicą Bożą przez papieża Benedykta XVI w dniu 15 listopada 2006 roku.

“Jak dobry jest Bóg”

W Wiązance z 2006 r. cytowane są popularne zwroty, które wypowiadała, wychowując swoich synów: “Bóg cię widzi”, “Jak dobry jest Bóg”, “Z Bogiem się nie żartuje”.

Święta matka

Wkrótce po jej śmierci pojawiło się powszechne przekonanie: “była świętą”. Ci, którzy zaczęli nazywać ją “świętą matką”, świadczyli o tym, że nigdy nie porzuciła swoich zasad, przekonań, wiary.

Źródło: Boletim Salesiano

                Dnia 2 listopada 2022 roku, w wieku 77 lat, do domu Ojca odszedł Salezjanin Współpracownik ś.p. Mirosław Rzepecki. Mirosław Rzepecki do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników wstąpił 14.05.1989 roku i złożonemu tego dnia Przyrzeczeniu był zawsze wierny. Brał aktywny udział w życiu Stowarzyszenia. Przez wiele lat był koordynatorem Centrum Lokalnego SSW przy dziele Sióstr Salezjanek w Łodzi: najpierw na ul. Franciszkańskiej a potem na ul. Brauna. Wierny salezjańskiemu powołaniu służył dzieciom i młodzieży w Oratorium i Ochronce, które prowadzą Siostry Salezjanki. Służył obecnością i wiedzą – z wielkim zaangażowaniem prowadził lekcje języka angielskiego. Głęboko wierzymy, że Maryja Wspomożycielka Wiernych, doprowadziła naszego Brata do ogrodów salezjańskich w Niebie.  

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 listopada 2022 roku, w Łodzi, w kościele Wniebowzięcia NMP.      Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…..