Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Czerwińsk

Urodziła się 18 października 1964 roku w Czerwiński nad Wisłą. Szkołę Podstawową ukończyła w Czerwińsku a Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie. Po maturze, w latach 1984-1989 podjęła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale historii a później realizowała studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na wydziale teologicznym. W ostatnich latach finalizowała pracę doktorską o działalności wychowawczej Salezjanów na Mazowszu do roku 1989. Pracę nauczyciela, wychowawcy, podejmowała w Szkole Podstawowej w Emolinku, w Chociszewie a później w Czerwińsku. Uczyła historii i religii. Była wspaniałą nauczycielką, zaangażowaną się w życie miejscowej społeczności i powiatu płońskiego. Podejmowała niezliczone inicjatywy o charakterze religijnym, kulturalnym, patriotycznym. Pasjonowała się historią Czerwińska, bazyliki i klasztoru. Pozostały po niej liczne publikacje, wywiady radiowe i telewizyjne. Pani Teresa miała mocny fundament duchowy, ponieważ umiłowała Kościół Boży. Rozkocha się w Chrystusie eucharystycznym i nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. W dzieciństwie, przy bazylice Zwiastowania NMP należała do grupy bielanek. Później przyszedł czas młodzieńczej fascynacji ideałami rozkwitającego ruchu oazowego. W latach osiemdziesiątych, pod wpływem apostolskich inicjatyw ówczesnego proboszcza - ks. Zbigniewa Malinowskiego – wraz z grupą kilkudziesięciu osób wstępuje 27 stycznia w 1985 roku do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. W ostatnich latach pełniła funkcję koordynatora miejscowego Centrum Lokalnego. W latach 1994 – 2000 uczestniczyła w Radzie Prowincjalnej Stowarzyszenia najpierw jako Radca a potem jako odpowiedzialna za formację. Rozmiłowała się w ideałach św. Jana Bosko. Swoją pracę licencjacką napisała o systemie prewencyjnym św. Jana Bosko. Była zauroczona sformułowaniem Księdza Bosko: iż „Wychowanie jest sprawą serca”. Przyjaźń z salezjanami i współpraca ze świeckimi owocowały nabywaniem zdolności organizacyjnych i rozwijaniem talentów artystycznych Pani Tereski. Dzięki wieloletniej, cierpliwej współpracy z salezjaninem - koadiutorem, panem Ludwikiem Mocarskim artystą-plastykiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pani Teresce nastąpił rozkwit zdolności plastycznych, którymi dzieliła się przez długie lata, wykonując w tej bazylice przepiękne dekoracje na Boże Narodzenie, na święta wielkanocne, z okazji różnych obchodów liturgicznych na terenie sanktuarium i parafii. Od wielu lat Pani Teresa śpiewała w Chórze Bazyliki Czerwińskiej a dzięki temu reprezentowała tutejszą społeczność poza granicami gminy czerwińskiej i powiatu płońskiego na festiwalach i konkursach. Jak dziecko – z pełnym zaufaniem - kochała Matkę Bożą, królującą w Czerwińskim Sanktuarium. Jej też poświęciła specjalną pozycję książkową zatytułowaną: „Pani z Czerwińskiego Wzgórza. Odeszła do Domu Ojca w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2021 w 57 roku życia. Eucharystii pogrzebowej przewodniczył ks. dyrektor Edmund Modzelewski z Warszawy, kazanie wygłosił ks. Henryk Bonkowski. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział kilkunastu salezjanów z Warszawy, Sępopola, Lutomierska, Legionowa, Żyrardowa oraz kapłani diecezji płockiej. Obecni byli także: Minister Maciej Wąsik, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentacje szkół, poczty sztandarowe oraz liczne grono przyjaciół, znajomych Salezjanów Współpracowników z Czerwińska i Łodzi. Śp. Teresie Pietrzak pośmiertnie zostały przyznane trzy odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, Medal Wdzięczności Rodziny Salezjańskiej.

  Ks. H.Bonkowski

W niedzielę 3 lutego 2019 roku, w Bazylice czerwińskiej miała miejsce szczególna uroczystość. Podczas Mszy św. został przyjęty w poczet Salezjanów Współpracowników p. Krzysztof Januszewski. Wokół Ołtarza Pańskiego zgromadziła się cała wspólnota salezjańska – Salezjanów i Salezjanów Współpracowników, aby towarzyszyć Krzysztofowi w tak ważnej chwili. Po uroczystości wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji. Towarzyszyły jej śpiew, loteria, niezwykłe opowieści gości tego wieczoru, którzy wspólnie zasiedli do stołu. Nie zabrakło radości, wspólnych zdjęć, a nowy Współpracownik nie ukrywał wzruszenia. I chociaż wieczór był zimowy to atmosfera była niezwykle ciepła i podniosła. Życzymy naszemu Bratu realizowania się w duchu naszego Ojca i Założyciela św. Jana Bosko.

Teresa Pietrzak