W związku z tym, że ks. dr Tadeusz Jarecki SDB , opiekun i delegat Centrum Lokalnego SSW w Ełku (któremu bardzo serdecznie dziękujemy za dziesięć lat wspólnych działań) od czerwca br. pełni funkcję Inspektora Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie, naszym nowym opiekunem i delegatem CL został ks. dr Dariusz Kozłowski SDB ( któremu życzymy wielu owocnych działań) .

Spotkania odbywają się jak zawsze, w drugą niedzielę każdego miesiąca i w ostatnim dniu miesiąca (wspomnienie ks. Jan Bosko). Na pierwszym spotkaniu ustalono kalendarium na bieżący rok.

W dniach 14-15 września 2019 roku, w Kutnie –Woźniakowie, odbył się Kongres Prowincjalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej pod hasłem „NASZA DROGA UŚWIĘCENIA”, w którym wzięli udział przedstawiciele CL z Ełku. Wspólnota z Kutna Woźniakowa jak zawsze serdecznie wszystkich przyjęła, za co dziękujemy. Dziękujemy też Prelegentom i Radzie Prowincjalnej za ciekawe konferencje oraz przekazane informacje i oczywiście przede wszystkim za najważniejszą część sobotniego spotkania - Eucharystię, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Henryk Bonkowski - Delegat Prowincjalny SSW.

Joanna Jaczyńska

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. odbył się w Różanymstoku Regionalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic z północno-wschodniej części Prowincji Warszawskiej. Miejscem spotkania było Sanktuarium Różanostockie. Wzięło w nim udział ponad 40 osób z 4 Centrów Lokalnych oraz 2 Salezjanów. Z Ełku przybyło 7 osób, z Suwałk 11, z Sępopola 4 wraz z ks. Stanisławem Orpikiem. Pozostali uczestnicy to miejscowa wspólnota oraz delegat ks. Adam Wtulich. Radę Prowincjalną reprezentowała Elżbieta Gawłowska, koordynator prowincjalny. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty w sali konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego w budynku podominikańskiego klasztoru. Wszystkich zgromadzonych powitał koordynator miejscowego Centrum Lokalnego Tadeusz Możejko. Koordynator prowincjalny Elżbieta Gawłowska przy pomocy prezentacji komputerowej ukazała dzieje świeckiej gałęzi Rodziny Salezjańskiej od czasów św. Jana Bosko do chwili obecnej a także strukturę organizacyjną w Europie i na świecie. Przedstawiła ewolucję nazwy stowarzyszenia w Polsce oraz dokumenty będące podstawą jego funkcjonowania. W ujęciu statystycznym przedstawiła sytuację Współpracowników w Prowincji Warszawskiej. Na zakończenie zaapelowała o zaangażowanie ma rzecz nowych powołań i solidarność ekonomiczną. Po prezentacji i krótkiej dyskusji zebrani odmówili radosną część różańca. Rozważania tajemnic poprowadzili przedstawiciele zebranych Centrów Lokalnych. Konferencję na temat salezjańskiego powołania świeckich wygłosił ks. Adam. Swoją refleksję oparł na tegorocznej wiązance Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks. Ángela Fernándeza Artime „Świętość jest także dla ciebie”. Wyjaśnił, w jakim zakresie słowa ks. Generała odnoszą się do Salezjanów Współpracowników jako poszczególnych jednostek i wspólnot. Wskazał na Jezusa Chrystusa, jako tego który powołuje. Rozwinął też myśl, że miejscem realizacji powołania, jego naturalnym środowiskiem jest wspólnota.

W południe wszyscy zebrali się w bazylice Ofiarowania NMP na Mszy św. Przewodniczył jej ks. Adam a homilię wygłosił ks. Stanisław. Rozwinął w niej myśl zawartą w przypowieści o talentach z Mateuszowej Ewangelii (Mt 25, 14-30). Stwierdził, że bycie Salezjaninem Współpracownikiem stwarza szczególną szansę na pomnażanie talentów, na właściwie przeżyte życie będące podstawą nadziei chrześcijańskiej na życie wieczne z Bogiem, który każdemu daje talenty i każdego z nich rozlicza. Po homilii Salezjanie Współpracownicy odnowili swoje Przyrzeczenie. Na zakończenie Mszy św., z racji ostatniego dnia miesiąca było ucałowanie relikwii św. Jana Bosko.

Zwieńczeniem wspólnego świętowania była adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia. Odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia i wysłuchano fragmentu „Dzienniczka” św. s. Faustyny. Potem była część chwalebna różańca, po niej błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem a na rozesłanie błogosławieństwo przez przyczynę NMP Wspomożenia Wiernych udzielone przez ks. Adama. Na zakończenie Celina Sanik w imieniu Rady Prowincjalnej złożyła podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do udanego sobotniego spotkania.

Regionalny Dzień Skupienia był okazją do pogłębienia ducha salezjańskiego oraz rodzinnego spotkania. Poprzednie takie wydarzenie miało miejsce w Różanymstoku 21 maja 2016 r.

Tadeusz Możejko

W dniu 12 sierpnia 2019 roku, w wieku 83 lat, odeszła do Pana Anna-Grażyna Kacprzak, Salezjanka Współpracownica z woźniakowskiej Wspólnoty SSW. Śp. Anna-Grażyna po odpowiednim przygotowaniu w dniu 31maja 1992 roku złożyła Przyrzeczenie, któremu była wierna do ostatnich dni życia. Od chwili wstąpienia do SSW brała aktywny udział w życiu wspólnoty. Chętnie włączała się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez woźniakowskie SSW. Uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, rekolekcjach i wczasorekolekcjach. Przez jedną kadencję była Radcą Rady Prowincjalnej oraz kilkakrotnie Radcą Rady Lokalnej. Zawsze chętna do pomocy służąc dobrą radą, zawsze życzliwa i pełna troski o drugiego człowieka. Ufamy, że Dobry Pan obdarzy Ją wieczną radością za Jej dobre życie. Ostatnie miesiące życia śp. Anny-Grażyny naznaczone były chorobą i cierpieniem.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14 sierpnia 2019 roku w kościele parafialnym w Woźniakowie. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył Proboszcz parafii Ks. Józef Pietrusik. Razem z Nim Eucharystię sprawował Ks. Grzegorz przyjaciel rodziny zmarłej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła P. Elżbieta Gawłowska Koordynator Prowincjalny SSW, która pożegnała zmarłą w imieniu Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej. W imieniu woźniakowskiej Wspólnoty SWW zmarłą Annę-Grażynę pożegnał Koordynator Jacek Liwiński. Ciało śp. Anny-Grażyny spoczęło w grobie rodzinnym na woźniakowskim cmentarzu.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Salezjanie Współpracownicy
Centrum Lokalnego Kutno-Woźniaków

11.01.1933 r. – 28.07.2019 r.

Dnia 28.07.2019r. odeszła do Domu Pana Salezjanka Współpracownica Pani Pelagia Jabłońska z Centrum Lokalnego SSW w Warszawie- Bazylice- Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego. Uroczyste przyrzeczenie przystąpienia do wspólnoty Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic złożyła 27.01.1990r. Była aktywną i ofiarną Salezjanką Współpracownicą. Zawsze bardzo chętnie angażowała się w zadania i prace, które służyły dzieciom, młodzieży oraz naszej Świątyni - Bazylice. Odznaczała się pogodą ducha oraz wszelka życzliwością, a szczególnie wobec osób chorych i cierpiących, służąc im pomocą, wsparciem finansowym i dobrym słowem. Mimo podeszłego wieku i różnych własnych dolegliwości fizycznych zawsze z zainteresowaniem wysłuchiwała cierpień innych osób, nie obciążając nikogo własnymi problemami. Charakteryzowała ją wielka powściągliwość w wypowiadaniu osądów wobec otaczających ją ludzi i zdarzeń.

Pokornie więc dzisiaj prosimy Maryję Wspomożycielkę Wiernych oraz Świętego Jana Bosko, aby byli Jej Orędownikami u Pana Boga. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 01.08.2019r. Rozpoczęły się Mszą Świętą, sprawowaną w Bazylice - Sanktuarium NSJ . Po Eucharystii doczesne szczątki śp. Pani Pelagii Jabłońskiej spoczęły na cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Krystyna Dziewańska
Centrum Lokalne SSW Warszawa-Bazylika