Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
W Centrach Lokalnych

Urodziła się 18 października 1964 roku w Czerwiński nad Wisłą. Szkołę Podstawową ukończyła w Czerwińsku a Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie. Po maturze, w latach 1984-1989 podjęła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale historii a później realizowała studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na wydziale teologicznym. W ostatnich latach finalizowała pracę doktorską o działalności wychowawczej Salezjanów na Mazowszu do roku 1989. Pracę nauczyciela, wychowawcy, podejmowała w Szkole Podstawowej w Emolinku, w Chociszewie a później w Czerwińsku. Uczyła historii i religii. Była wspaniałą nauczycielką, zaangażowaną się w życie miejscowej społeczności i powiatu płońskiego. Podejmowała niezliczone inicjatywy o charakterze religijnym, kulturalnym, patriotycznym. Pasjonowała się historią Czerwińska, bazyliki i klasztoru. Pozostały po niej liczne publikacje, wywiady radiowe i telewizyjne. Pani Teresa miała mocny fundament duchowy, ponieważ umiłowała Kościół Boży. Rozkocha się w Chrystusie eucharystycznym i nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. W dzieciństwie, przy bazylice Zwiastowania NMP należała do grupy bielanek. Później przyszedł czas młodzieńczej fascynacji ideałami rozkwitającego ruchu oazowego. W latach osiemdziesiątych, pod wpływem apostolskich inicjatyw ówczesnego proboszcza - ks. Zbigniewa Malinowskiego – wraz z grupą kilkudziesięciu osób wstępuje 27 stycznia w 1985 roku do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. W ostatnich latach pełniła funkcję koordynatora miejscowego Centrum Lokalnego. W latach 1994 – 2000 uczestniczyła w Radzie Prowincjalnej Stowarzyszenia najpierw jako Radca a potem jako odpowiedzialna za formację. Rozmiłowała się w ideałach św. Jana Bosko. Swoją pracę licencjacką napisała o systemie prewencyjnym św. Jana Bosko. Była zauroczona sformułowaniem Księdza Bosko: iż „Wychowanie jest sprawą serca”. Przyjaźń z salezjanami i współpraca ze świeckimi owocowały nabywaniem zdolności organizacyjnych i rozwijaniem talentów artystycznych Pani Tereski. Dzięki wieloletniej, cierpliwej współpracy z salezjaninem - koadiutorem, panem Ludwikiem Mocarskim artystą-plastykiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pani Teresce nastąpił rozkwit zdolności plastycznych, którymi dzieliła się przez długie lata, wykonując w tej bazylice przepiękne dekoracje na Boże Narodzenie, na święta wielkanocne, z okazji różnych obchodów liturgicznych na terenie sanktuarium i parafii. Od wielu lat Pani Teresa śpiewała w Chórze Bazyliki Czerwińskiej a dzięki temu reprezentowała tutejszą społeczność poza granicami gminy czerwińskiej i powiatu płońskiego na festiwalach i konkursach. Jak dziecko – z pełnym zaufaniem - kochała Matkę Bożą, królującą w Czerwińskim Sanktuarium. Jej też poświęciła specjalną pozycję książkową zatytułowaną: „Pani z Czerwińskiego Wzgórza. Odeszła do Domu Ojca w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2021 w 57 roku życia. Eucharystii pogrzebowej przewodniczył ks. dyrektor Edmund Modzelewski z Warszawy, kazanie wygłosił ks. Henryk Bonkowski. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział kilkunastu salezjanów z Warszawy, Sępopola, Lutomierska, Legionowa, Żyrardowa oraz kapłani diecezji płockiej. Obecni byli także: Minister Maciej Wąsik, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentacje szkół, poczty sztandarowe oraz liczne grono przyjaciół, znajomych Salezjanów Współpracowników z Czerwińska i Łodzi. Śp. Teresie Pietrzak pośmiertnie zostały przyznane trzy odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, Medal Wdzięczności Rodziny Salezjańskiej.

  Ks. H.Bonkowski

Dnia 17 kwietnia 2021 roku, w wieku 81 lat, odeszła do Pana Salezjanka Współpracownica Stanisława Ela Pawlik z Centrum Lokalnego przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie Śp. Ela Pawlik do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników wstąpiła 24 września 2016 roku. Jeszcze jako aspirantka a potem Salezjanka Współpracownica brała aktywny udział w życiu Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, rekolekcjach i wczasorekolekcjach. Chętnie włączała się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez naszą Wspólnotę. Zawsze życzliwa, gotowa pośpieszyć z pomocą każdemu, kto tego potrzebował.
Ela kochała modlitwę różańcową i od 2010 roku była członkiem Koła Żywego Różańca.
Uroczystości pogrzebowe śp. Eli Pawlik odbędą się 23 kwietnia 2021 roku, o godz.11.00,
w Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czerwonce Liwskiej.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Salezjanie Współpracownicy
Centrum Lokalnego Warszawa - Bazylika

Dnia 02.04.2021 roku w wieku 73 lat odeszła do Pana śp. Barbara Pietrzak, Salezjanka Współpracownica z Centrum Lokalnego przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie.

Barbara Pietrzak do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników wstąpiła 31 stycznia 2007 roku. Złożonemu tego dnia Przyrzeczeniu Apostolskiemu pozostała wierna do ostatnich dni życia. Brała czynny udział w życiu wspólnoty, angażowała się w prace na rzecz miejscowego Oratorium oraz w inne dzieła salezjańskie .

W latach 2009 – 2012 pełniła funkcję Zastępcy Koordynatora Prowincjalnego SSW Prowincji Warszawskiej.

Cechowała Ją życzliwość i otwartość na ludzi potrzebujących.

Kochała modlitwę różańcową, 2015 roku założyła Koło Różańcowe, któremu patronuje Święty Jan Paweł II i została jego Zelatorką.

Ostatnie miesiące Jej życia były naznaczone ciężką chorobą i cierpieniem, które ofiarowała w intencji nawrócenia grzeszników.

Żegnając zmarłą śp. Barbarę pokornie prosimy Matkę Bożą Wspomożenia Wiernych i Świętego Jana Bosko, by byli Jej Orędownikami w niebie u Boga Wszechmogącego.

Msza Święta żałobna w intencji zmarłej Śp. Barbary Pietrzak będzie sprawowana w czwartek dnia 15.04.2021 roku o godz.10.30 w Bazylice – Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie przy ul Kawęczyńskiej 53. Przed Eucharystią, o godz.10.00, będzie modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Następnie nastąpi odprowadzenie Zmarłej na Cmentarz Bródnowski do grobu rodzinnego.


Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Salezjanie Współpracownicy z Centrum Lokalnego Warszawa - Bazylika

W dniu 02 marca 2021 r. w wieku 81 lat odeszła do Pana Danuta Strzelecka, Salezjanka Współpracownica z płockiej Wspólnoty SSW. Śp. Danuta po odpowiednim przygotowaniu, w dniu

24 listopada 2004 r. złożyła Przyrzeczenie, któremu była wierna do ostatnich dni życia. Od samego początku brała aktywny udział w życiu Wspólnoty. Wraz z mężem Janem była jej „motorem”. Uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach. Chętnie włączała się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez naszą Wspólnotę. Śp. Danuta była zawsze chętna do pomocy, życzliwa i uśmiechnięta, pełna troski o drugiego człowieka. Ostatnie lata życia śp. Danuty naznaczone były chorobą , służyła Wspólnocie modlitwą.

Za wszystko to serdecznie dziękujemy i … żegnamy.

Prośmy dziś Maryję Wspomożycielkę Wiernych oraz Świętego Jana Bosko, aby byli Jej Orędownikami u Pana Boga.
Uroczystości pogrzebowe śp. Danuty Strzeleckiej odbędą się w dniu 05 marca 2021 r. w płockiej Stanisławówce.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Salezjanie Współpracownicy z Centrum Lokalnego w Płocku