Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Głosków

22 października 2016 roku w kościele pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych w Głoskowie, odbyła się uroczystość przyjęcia do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników trzech osób. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 modlitewnym czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem, ubogaconym rozważaniami tajemnic różańcowych i modlitwami do św. Jana Bosko.

O godz. 12.00, podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej przez księdza delegata Henryka Bonkowskiego i księdza dyrektora Arkadiusza Piotrowskiego przyrzeczenia złożyły: Irena Borkowska, Grażyna Bulińska i Marianna Zwolińska.

Ceremonii przyjęcia nowych osób towarzyszyła pani Elżbieta Gawłowska z Łodzi – koordynator prowincjalny SSW. Pani Elżbieta wręczyła przyjętym osobom specjalne legitymacje, pamiątkowe znaczki oraz Program Życia Apostolskiego.

Godziny popołudniowe przeżywaliśmy w nowej sali miejscowego oratorium parafialnego przy okolicznościowym posiłku. Klimat rodzinnego stołu ułatwił dzielenie się apostolskimi dokonaniami naszej wspólnoty. Ksiądz Henryk i pani Elżbieta przekazali nam plany formacyjno - apostolskie inspektorii warszawskiej na rok 2016/2017.

Nasz dzień skupienia zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz kapłańskim błogosławieństwem.

Koordynator wspólnoty Danuta Kucicka