Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
W Centrach Lokalnych

W dniu 7.05.2020 roku w wieku 86 lat odeszła do Pana Aniela Biskiewicz, Salezjanka Współpracownica z woźniakowskiej wspólnoty SSW, mama Ks. Wojciecha - Salezjanina.
Śp. Aniela po odpowiednim przygotowaniu w dniu 31 maja 1992r. złożyła Przyrzeczenie, któremu była wierna do ostatnich dni życia.
Od chwili wstąpienia do SSW brała aktywny udział w życiu wspólnoty. Uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia i rekolekcjach. Chętnie włączała się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez naszą wspólnotę. Kochała modlitwę różańcową, przez długi okres była Zelatorką Kółka Różańcowego, któremu patronowała Maryja Wspomożycielka Wiernych. Śp. Aniela była zawsze chętna do pomocy, życzliwa i uśmiechnięta, pełna troski o drugiego człowieka. Ufamy, że dobry Pan obdarzy ją radością wieczną za jej dobre życie. Ostatnie lata życia śp. Anieli naznaczone były chorobą i cierpieniem - wspólnocie służyła modlitwą.
Uroczystości pogrzebowe śp. Anieli odbyły się w dniu 9 maja 2020 roku w kościele parafialnym w Woźniakowie. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył syn zmarłej - Ks. Wojciech Biskiewicz. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli: Ks. Inspektor Tadeusz Jarecki, Delegat Prowincjalny SSW Ks. Henryk Bonkowski i liczne grono kapłanów.
W imieniu woźniakowskiej wspólnoty oraz całej Prowincji Warszawskiej SSW zmarłą pożegnała Koordynator lokalnej wspólnoty Jadwiga Wasiak. Ciało śp. Anieli spoczęło w grobie rodzinnym na woźniakowskim cmentarzu.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie!
Salezjanie Współpracownicy
Centrum Lokalnego Kutno-Woźniaków

Dnia 7 października 2019 roku, w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach, podczas uroczystej Eucharystii, aspirantki: Katarzyna Zygmunt i jej mama Ilona Zygmunt zostały przyjęte do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Mszy Św. przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię ks. Henryk Bonkowski SDB - delegat prowincjalny SSW prowincji warszawskiej. Wraz z ks. Henrykiem Mszę Św. sprawowało 7 kapłanów w tym proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Kuczka. W uroczystości udział wzięła s. Teresa Nowak CMW - delegatka prowincjalna, Elżbieta Gawłowska - koordynatorka prowincjalna, wszyscy członkowie lokalnej wspólnoty SSW i liczne grono parafian. Elżbieta Gawłowska nowym Salezjankom Współpracownicom wręczyła: legitymacje, Program Życia Apostolskiego, Kartę tożsamości charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej oraz znaczki z wizerunkiem ks. Bosko.

Przygotowaniem do uroczystości przyjęcia nowych członków do SSW były rekolekcje , które odbyły się w dniach od 4 do 6 października w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku, pod hasłem „Owoce darów Ducha Świętego”. W rekolekcjach udział wzięli Salezjanie Współpracownicy oraz aspirantki z Katowic i Salezjanki Współpracownice z Kielc. Konferencje głosił ks. Henryk Bonkowski a za liturgię odpowiedzialna była s. Teresa Nowak.

 

W związku z tym, że ks. dr Tadeusz Jarecki SDB , opiekun i delegat Centrum Lokalnego SSW w Ełku (któremu bardzo serdecznie dziękujemy za dziesięć lat wspólnych działań) od czerwca br. pełni funkcję Inspektora Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie, naszym nowym opiekunem i delegatem CL został ks. dr Dariusz Kozłowski SDB ( któremu życzymy wielu owocnych działań) .

Spotkania odbywają się jak zawsze, w drugą niedzielę każdego miesiąca i w ostatnim dniu miesiąca (wspomnienie ks. Jan Bosko). Na pierwszym spotkaniu ustalono kalendarium na bieżący rok.

W dniach 14-15 września 2019 roku, w Kutnie –Woźniakowie, odbył się Kongres Prowincjalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej pod hasłem „NASZA DROGA UŚWIĘCENIA”, w którym wzięli udział przedstawiciele CL z Ełku. Wspólnota z Kutna Woźniakowa jak zawsze serdecznie wszystkich przyjęła, za co dziękujemy. Dziękujemy też Prelegentom i Radzie Prowincjalnej za ciekawe konferencje oraz przekazane informacje i oczywiście przede wszystkim za najważniejszą część sobotniego spotkania - Eucharystię, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Henryk Bonkowski - Delegat Prowincjalny SSW.

Joanna Jaczyńska

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. odbył się w Różanymstoku Regionalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic z północno-wschodniej części Prowincji Warszawskiej. Miejscem spotkania było Sanktuarium Różanostockie. Wzięło w nim udział ponad 40 osób z 4 Centrów Lokalnych oraz 2 Salezjanów. Z Ełku przybyło 7 osób, z Suwałk 11, z Sępopola 4 wraz z ks. Stanisławem Orpikiem. Pozostali uczestnicy to miejscowa wspólnota oraz delegat ks. Adam Wtulich. Radę Prowincjalną reprezentowała Elżbieta Gawłowska, koordynator prowincjalny. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty w sali konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego w budynku podominikańskiego klasztoru. Wszystkich zgromadzonych powitał koordynator miejscowego Centrum Lokalnego Tadeusz Możejko. Koordynator prowincjalny Elżbieta Gawłowska przy pomocy prezentacji komputerowej ukazała dzieje świeckiej gałęzi Rodziny Salezjańskiej od czasów św. Jana Bosko do chwili obecnej a także strukturę organizacyjną w Europie i na świecie. Przedstawiła ewolucję nazwy stowarzyszenia w Polsce oraz dokumenty będące podstawą jego funkcjonowania. W ujęciu statystycznym przedstawiła sytuację Współpracowników w Prowincji Warszawskiej. Na zakończenie zaapelowała o zaangażowanie ma rzecz nowych powołań i solidarność ekonomiczną. Po prezentacji i krótkiej dyskusji zebrani odmówili radosną część różańca. Rozważania tajemnic poprowadzili przedstawiciele zebranych Centrów Lokalnych. Konferencję na temat salezjańskiego powołania świeckich wygłosił ks. Adam. Swoją refleksję oparł na tegorocznej wiązance Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks. Ángela Fernándeza Artime „Świętość jest także dla ciebie”. Wyjaśnił, w jakim zakresie słowa ks. Generała odnoszą się do Salezjanów Współpracowników jako poszczególnych jednostek i wspólnot. Wskazał na Jezusa Chrystusa, jako tego który powołuje. Rozwinął też myśl, że miejscem realizacji powołania, jego naturalnym środowiskiem jest wspólnota.

W południe wszyscy zebrali się w bazylice Ofiarowania NMP na Mszy św. Przewodniczył jej ks. Adam a homilię wygłosił ks. Stanisław. Rozwinął w niej myśl zawartą w przypowieści o talentach z Mateuszowej Ewangelii (Mt 25, 14-30). Stwierdził, że bycie Salezjaninem Współpracownikiem stwarza szczególną szansę na pomnażanie talentów, na właściwie przeżyte życie będące podstawą nadziei chrześcijańskiej na życie wieczne z Bogiem, który każdemu daje talenty i każdego z nich rozlicza. Po homilii Salezjanie Współpracownicy odnowili swoje Przyrzeczenie. Na zakończenie Mszy św., z racji ostatniego dnia miesiąca było ucałowanie relikwii św. Jana Bosko.

Zwieńczeniem wspólnego świętowania była adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia. Odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia i wysłuchano fragmentu „Dzienniczka” św. s. Faustyny. Potem była część chwalebna różańca, po niej błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem a na rozesłanie błogosławieństwo przez przyczynę NMP Wspomożenia Wiernych udzielone przez ks. Adama. Na zakończenie Celina Sanik w imieniu Rady Prowincjalnej złożyła podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do udanego sobotniego spotkania.

Regionalny Dzień Skupienia był okazją do pogłębienia ducha salezjańskiego oraz rodzinnego spotkania. Poprzednie takie wydarzenie miało miejsce w Różanymstoku 21 maja 2016 r.

Tadeusz Możejko