Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Tematy Wiązanek z ostatnich 25 lat

Tematy Wiązanek z ostatnich 25 lat

27 grudnia 2022

(ANS – Rzym) – W dzisiejsze popołudnie, 27 grudnia, zostanie jak zwykle zaprezentowana Wiązanka Przełożonego Generalnego na rok 2023, której tematem jest: “JAKO ZACZYN WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE LUDZKIEJ. Świecki wymiar Rodziny Księdza Bosko”. Ta towarzyszy życiu wspólnot salezjańskich na całym świecie od czasów Księdza Bosko. Poniżej przywołujemy tematy Wiązanek z ostatnich 25 lat.

Ks. Juan E. Vecchi

1997 - Wpatrując się w Jezusa, pierworodnego spośród wielu braci, pomagamy młodym ludziom przyjąć Go z wiarą.

1998 - «Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa». Zwróćmy się do Niego z miłością jak dzieci, aby być z młodymi ludźmi budowniczymi braterskiej solidarności.

1999 - W nadziei zostaliśmy zbawieni: odkrywamy z młodymi na nowo obecność Ducha w Kościele i w świecie, aby żyć i działać z ufnością w perspektywie królestwa.

2000 - W imię Chrystusa, naszego pokoju, pojednajcie się.

2001 - Chrystus darem dla wszystkich. Jako owoc jubileuszu ożywiamy ducha misyjnego i solidarność.

Ks. Pascual Chávez Villanueva

2002 - «Duc in altum»: na otwartym morzu i w kierunku głębi.

2003 - Dom i szkoła komunii.

2004 - Proponujemy na nowo wszystkim młodym ludziom radość i zaangażowanie w świętość.

2005 - Odmłodzić oblicze Kościoła, który jest Matką naszej wiary.

2006 - Otoczyć szczególną uwagą rodzinę.

2007 - Pozwólny się prowadzić miłości Boga, który kocha życie.

2008 - Wychowujemy z sercem Księdza Bosko.

2009 - Zaangażujmy się, aby uczynić Rodzinę Salezjańską szerokim ruchem osób dla zbawienia młodzieży.

2010 - Za wzorem Księdza Rua, jako autentyczni uczniowie i pełni pasji apostołowie niesiemy młodzieży Ewangelię.

2011 - Przyjdźcie i zobaczcie.

2012 - Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia.

2013 - « Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!» (Flp 4,4). “Wzorem Księdza Bosko - wychowawcy ofiarujemy młodzieży Ewangelię radości, stosując pedagogię dobroci”.

2014 - «Da mihi animas, cetera tolle. Czerpiemy z doświadczenia duchowego Księdza Bosko, aby kroczyć drogą świętości zgodnie z naszym specyficznym powołaniem. «Chwała Boża i zbawienie dusz».

Ks. Ángel Fernández Artime 

2015 - Jak Ksiądz Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży.

2016 - Z Jezusem przeżywamy wspólnie przygodę w Duchu Świętym.

2017 - Jesteśmy rodziną! Każdy dom szkołą życia i miłości.

2018 - «Panie, daj mi tej wody» (J 4,15). Pielęgnujemy sztukę słuchania i towarzyszenia.

2019 - «Aby radość moja w was była» (J 15,11). Świętość jest także dla ciebie.

2020 - «Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie» (Mt 6,10). Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele.

2021 - Ożywia nas nadzieja: «Oto czynię wszystko nowe» (Ap 21,5).

2022 - Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę (Św. Franciszek Salezy). 

Źródło: sangiovannibosco.net