Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Stowarzyszenie

Jesteśmy organizacją katolicką, która żyje i działa zgodnie z duchem św. Jana Bosko w społeczeństwie i Kościele na rzecz wychowania młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia są nauczycielami, katechetami, wychowawcami, animatorami ruchów kościelnych, trenerami sportowymi, działaczami społecznymi, aktywnymi rodzicami a także księżmi diecezjalnymi, których zafascynowała postać Księdza Bosko.

Dla zbawienia młodzieży, Bóg, powołał świętego Jana Bosko, który założył:
1. Towarzystwo świętego Franciszka Salezego (1859),
2. Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872) wraz ze św. Marią Dominiką Mazzarello
3.  Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników („Pobożny Związek współpracowników salezjańskich” (1876), jako trzecią gałąź Rodziny, i rozciągnął apostolską siłę charyzmatu salezjańskiego przez oficjalne złączenie Związku ze Zgromadzeniem Salezjańskim.

Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie. Żyje w szczególnej relacji jedności z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, które z woli Założyciela, ma w Rodzinie szczególną rolę odpowiedzialności.

Salezjanie Współpracownicy żyją swoją wiarą we własnej rzeczywistości świeckiej tzn mają swoje naturalne rodziny i tożsamość zawodową. Biorąc natchnienie z apostolskiego programu księdza Bosko odczuwają żywą jedność z innymi członkami Rodziny salezjańskiej. Po bratersku i w zjednoczeniu angażują się w to samo posłannictwo młodzieżowe i ludowe. W sposób odpowiedni do swoich warunków i konkretnych możliwości, pracują dla dobra Kościoła i społeczeństwa.

Obok działalności wychowawczej umacniają swoją wiarę w życiu sakramentalnym oraz poprzez spotkania poświęcone duchowości, zaprogramowane przez Stowarzyszenie. Bycie Salezjanami Współpracownikami jest powołaniem na całe życie. Z głębokim poczuciem przynależności Salezjanie Współpracownicy starają się za każdym razem dostosowywać swoje świadectwo, swój apostolat i formy swojej służby do różnych sytuacji. Są wezwani przez Boga, aby żyć charyzmatem salezjańskim w Stowarzyszeniu, będąc otwartymi i gotowymi do zaangażowania się w inicjatywy podejmowane przez inne grupy i organizacje kościelne i religijne. Ich wierność jest wspierana życzliwością i solidarnością członków Stowarzyszenia i Rodziny salezjańskiej. Zobowiązanie się do zostania Salezjanami Współpracownikami wymaga wyboru wolnego, stopniowego, umotywowanego, dojrzewającego pod działaniem Ducha Świętego i któremu towarzyszą osoby odpowiedzialne.  Aspirant, który pragnie wstąpić w szeregi Stowarzyszenia, przyjmuje odpowiedni program przygotowania.

W dniach 2 – 4 czerwca 2017 r. , w Kutnie – Woźniakowie, odbyło się spotkanie Konsulty Krajowej Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współracownic.

W skład Konsulty wchodzą koordynatorzy wszystkich polskich prowincji, jeden radca z każdej prowincji oraz delegaci i delegatki poszczególnych prowincji. Na spotkania Konsulty mogą być zapraszani delegat i delegatka Regionu oraz inni przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej. Spotkania Konsulty Krajowej odbywają się co najmniej raz w roku w celu zaplanowania wspólnych inicjatyw na nowy rok duszpasterski.

W tym roku, głównym tematem była formacja początkowa . Na początku nowego roku duszpasterskiego opracowany przez Konsultę program formacji początkowej otrzymają wszystkie Centra Lokalne.

W ciągu tych dwóch dni był czas na modlitwę wspólną i indywidualną oraz narozmowy niedokończone”.

Serdecznie dziękuję pani Krystynie Kacalak, ze wspólnoty SSW w Kutnie – Woźniakowie, za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Elżbieta Gawłowska
koordynator prowincjalny

W każdym z nas rozbrzmiewa Anielska nowina skierowana do niewiast:
“Szukacie Jezusa z Nazaretu,  ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu....
Oto miejsce, gdzie Go złożyli”.
Miłość jest silniejsza, Miłość daje życie, Miłość sprawia, że rozkwita nadzieja na pustyni!
Niech ta prawda będzie podporą naszej codzienności i ukierunkowuje naszą misję!
Wesołych Świąt!
Pozdrawiam serdecznie,
Noemi Bertola i SRŚ