„Wierzę, jak to trudno powiedzieć…” – takie było motto tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych SSW Prowincji Warszawskiej, które odbyły się w ostatnich trzech dniach marca br. Rekolekcjonistą był ks. dr Piotr Sosnowski SDB, katecheta w szkołach przy Salezjańskich Dziełach Wychowawczych w Różanymstoku oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W domu rekolekcyjnym zgromadziło się ponad siedemdziesięciu salezjanów współpracowników i salezjanek współpracownic. Wspólnota z Woźniakowa podejmowała gości z Czerwińska, Katowic, Kielc, z Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz Parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi, z Olsztyna, Płocka, Różanegostoku, Sokołowa Podlaskiego, Suwałk, Warszawy i Żyrardowa. Z Czerwińska przybył też ks. Henryk Bonkowski, Delegat Inspektora i miejscowego Centrum Lokalnego. W sobotę przyjechał z Łodzi ks. Tadeusz Niewęgłowski, Delegat Centrum Lokalnego Łódź-Wodna, aby usłużyć w konfesjonale. Siostry salezjanki były reprezentowane przez s. Teresę Nowak, Delegatkę z ramienia CMW oraz s. Elżbietę Kawalec z Kielc.

Merytoryczna część rekolekcji rozpoczęła się w piątkowy wieczór od nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Adoracji Krzyża. Rozważania poszczególnych stacji, odczytane przez Celinę Sanik z Różanegostoku i Mirosława Hartunga z Suwałk, zostały wzięte z niedawno wydanej książki pt. Syn, której autorem jest ks. Wojciech Kułak SDB. Po nabożeństwie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. Piotra, podczas której kaznodzieja omówił w homilii sens przykazania miłości. Odnosząc się do czytania z Ewangelii (Mk 12, 28b-34) postawił problem: „Czym jest życie bez miłości?”. Odpowiedź oparta o wypowiedzi wychowanków z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku i doświadczenie pracy z nimi brzmi: „Niczym”. Rozwijając ten wątek, ujął też istotę miłości do siebie samego, wyjaśniając, że nie jest to miłość do grzechów i słabości, ale do tego, co jest obrazem Boga w człowieku.

More