Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Prowincjalne

31 stycznia, obchodzimy uroczystość św. Jana Bosko. Kim był ten człowiek, któremu poświęcamy dziś tyle uwagi? Jemu współcześni, widzieli w nim prostego kapłana, jak podkreślali - o wielkim sercu, dla którego młodzi nie byli obojętni. To dla nich, poświęcił całe życie.
Swoją życiową misję zawarł w łacińskiej dewizie: „Da mihi animas caetera tolle”. - Daj mi dusze, resztę zabierz. I tak się stało, prosty kapłan z turyńskiej diecezji dał początek wielkiemu dziełu, które jest kontynuowane przez jego duchowych synów – salezjanów.

Droga Rodzino Salezjańska!

W wigilię uroczystości świętego Jana Bosko chciałbym całej Rodzinie Salezjańskiej podziękować za obecność i świadectwo miłości do naszego Założyciela. To on sto trzydzieści trzy lata po swojej śmierci wzywa nas, abyśmy stale wychodzili do młodych ludzi. „Bóg posłał mnie do młodzieży” – w tym stwierdzeniu św. Jana Bosko dostrzegamy podstawowy wybór jego apostolatu, skierowany do młodzieży ubogiej, pochodzącej z ludu, do młodzieży najbardziej narażonej na niebezpieczeństwa.

Warto przypomnieć wspaniałe słowa skierowane przez księdza Bosko do chłopców, które stanowią prawdziwą syntezę jego wyboru apostolskiego: „Wierzcie mi, że wszystko, czym jestem, jest całkowicie dla was, dniem i nocą, rano i wieczorem, w każdej chwili. Nie mam innego celu, jak tylko troskę o wasze dobro moralne, umysłowe i fizyczne. Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję i także dla was gotów jestem oddać życie”.

Jan Bosko doszedł do całkowitego oddania się młodzieży często pośród największych trudności, dzięki szczególnej i głębokiej miłości, to jest dzięki owej wewnętrznej mocy, która łączyła w nim nierozerwalnie miłość Boga i miłość bliźniego. W ten sposób potrafił stworzyć tak trafną propozycję wychowania i ewangelizacji. Ten wzór nie stracił nic ze swojej aktualności.

Dlatego życzę Wam Drodzy w ten szczególny Dzień Uroczystości ks. Bosko, abyście byli przepojeni każdego dnia charyzmatem naszego Założyciela i w swoich działaniach zawsze zauważali każdą osobę potrzebującą Chrystusa tak jak to czynił ks. Bosko.

Z modlitewną pamięcia
ks. Tadeusz Jarecki sdb

 

(ANS – Rzym) – Od piątku, 15 stycznia, do niedzieli, 17 stycznia, będą się odbywać, w formie online, Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej. Na chwilę obecną jest ponad 5 tys. zapisów, co dotyczy 12 ośrodków koordynacji regionalnej – językowych.
Dni te będą przebiegać zgodnie ze specyficznym programem, a w piątek, 15 stycznia, i sobotę, 16 stycznia, w dwóch różnych blokach: wspólnym, w streamingu, o zasięgu światowym, od godz. 13.00 do 15.30 czasu włoskiego oraz – regionalnym, który będą prowadzić poszczególne regionalne ośrodki koordynacyjne w różnym czasie, zależnie od stref czasowych.

Wszystko rozpocznie program wspólny w piątek 15 stycznia, który będzie trwać od godz. 13.00 do 15.30, a na który złożą się: sesja otwarcia, modlitwa i prezentacja Wiązanki 2021 ze strony Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime. A poza tym głos zabierze bp Derio Olivero, biskup Pinerolo. Ta pierwsza część będzie bezpośrednio transmitowana na stronie Facebook ANS i ANSChannel.

W sobotę 16 stycznia będą się odbywać obrady wspólne na tych samych kanałach, które zostały wskazane powyżej, a transmisja bezpośrednia rozpocznie się o godz. 13.00 “Głosem Grup Rodziny Salezjańskiej na świecie”.

Równolegle do wspólnych obrad będą się odbywać, z podziałem na różne grupy językowe, prace, które będą prowadzić różne ośrodki koordynacyjne. Gdy chodzi o grupę języka włoskiego, ta rozpocznie swoje obrady w piątek, 15 stycznia, o godz. 17.30; o godz. 16.00 uczynią to grupy języków francuskiego i angielskiego, a grupa języka hiszpańskiego – godz. 18.00, zaś grupa języka portugalskiego – w sobotę o godz. 9.00. 

Natomiast program niedzielny będzie dla wszystich taki sam; Mszy św. na zakończenie spotkania będzie przewodniczyć Przełożony Generalny o godz. 12.30.  

“Po raz pierwszy to spotkanie zostało zorganizowane w ten sposób” – wyjaśnia delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej, ks. Joan Lluís Playà. “Gdy chodzi o stronę organizacyjną, istotne jest tutaj wsparcie techniczne ze strony ANS i IME, ale również wielką pomoc okazali wolontariusze różnych grup Rodziny Salezjańskiej” – dodał.

12 września 2020 r. minął Salezjankom Współpracownicom i Salezjanom Współpracownikom pod znakiem radosnego spotkania.
Rozpoczęcie Roku Formacyjnego Stowarzyszenia było wspaniałą okazją do tego, by spotkać się po dłuższej przerwie, choć w nieco innej rzeczywistości, obarczonej dodatkowymi ograniczeniami. Ale one nie przeszkodziły nikomu!
Na początku konferencja Delegata, ks. Henryka Bonkowskiego, o "trylogii", który nam będzie towarzyszyć w kolejnym roku formacyjnym - o Piśmie Świętym, życiorysie Księdza Bosko i dokumentach, które stanowią fundament działania Stowarzyszenia.
Później Radosław Kowalczyk, nawiązując do słów ks. Generała, iż nie możemy zapominać o postanowieniach Kongresu Światowego, przypomniał główne wyznaczniki pracy w latach 2018-2024.
Na koniec części konferencyjnej Koordynator Prowincjalna, p. Elżbieta Gawłowska podsumowała miniony rok oraz przedstawiła plany no kolejne miesiące pracy.
Nie zabrakło także najważniejszego elementu spotkania, jakim była Eucharystia, po niej zaś wszyscy udali się "przywiązać dusze do ciała" na wspólnym obiedzie
Serdecznie dziękujemy miejscowej wspólnocie za gościnę!