Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Regionalny Dzień Skupienia w Różanymstoku

Regionalny Dzień Skupienia w Różanymstoku

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. odbył się w Różanymstoku Regionalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic z północno-wschodniej części Prowincji Warszawskiej. Miejscem spotkania było Sanktuarium Różanostockie. Wzięło w nim udział ponad 40 osób z 4 Centrów Lokalnych oraz 2 Salezjanów. Z Ełku przybyło 7 osób, z Suwałk 11, z Sępopola 4 wraz z ks. Stanisławem Orpikiem. Pozostali uczestnicy to miejscowa wspólnota oraz delegat ks. Adam Wtulich. Radę Prowincjalną reprezentowała Elżbieta Gawłowska, koordynator prowincjalny. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty w sali konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego w budynku podominikańskiego klasztoru. Wszystkich zgromadzonych powitał koordynator miejscowego Centrum Lokalnego Tadeusz Możejko. Koordynator prowincjalny Elżbieta Gawłowska przy pomocy prezentacji komputerowej ukazała dzieje świeckiej gałęzi Rodziny Salezjańskiej od czasów św. Jana Bosko do chwili obecnej a także strukturę organizacyjną w Europie i na świecie. Przedstawiła ewolucję nazwy stowarzyszenia w Polsce oraz dokumenty będące podstawą jego funkcjonowania. W ujęciu statystycznym przedstawiła sytuację Współpracowników w Prowincji Warszawskiej. Na zakończenie zaapelowała o zaangażowanie ma rzecz nowych powołań i solidarność ekonomiczną. Po prezentacji i krótkiej dyskusji zebrani odmówili radosną część różańca. Rozważania tajemnic poprowadzili przedstawiciele zebranych Centrów Lokalnych. Konferencję na temat salezjańskiego powołania świeckich wygłosił ks. Adam. Swoją refleksję oparł na tegorocznej wiązance Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks. Ángela Fernándeza Artime „Świętość jest także dla ciebie”. Wyjaśnił, w jakim zakresie słowa ks. Generała odnoszą się do Salezjanów Współpracowników jako poszczególnych jednostek i wspólnot. Wskazał na Jezusa Chrystusa, jako tego który powołuje. Rozwinął też myśl, że miejscem realizacji powołania, jego naturalnym środowiskiem jest wspólnota.

W południe wszyscy zebrali się w bazylice Ofiarowania NMP na Mszy św. Przewodniczył jej ks. Adam a homilię wygłosił ks. Stanisław. Rozwinął w niej myśl zawartą w przypowieści o talentach z Mateuszowej Ewangelii (Mt 25, 14-30). Stwierdził, że bycie Salezjaninem Współpracownikiem stwarza szczególną szansę na pomnażanie talentów, na właściwie przeżyte życie będące podstawą nadziei chrześcijańskiej na życie wieczne z Bogiem, który każdemu daje talenty i każdego z nich rozlicza. Po homilii Salezjanie Współpracownicy odnowili swoje Przyrzeczenie. Na zakończenie Mszy św., z racji ostatniego dnia miesiąca było ucałowanie relikwii św. Jana Bosko.

Zwieńczeniem wspólnego świętowania była adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia. Odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia i wysłuchano fragmentu „Dzienniczka” św. s. Faustyny. Potem była część chwalebna różańca, po niej błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem a na rozesłanie błogosławieństwo przez przyczynę NMP Wspomożenia Wiernych udzielone przez ks. Adama. Na zakończenie Celina Sanik w imieniu Rady Prowincjalnej złożyła podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do udanego sobotniego spotkania.

Regionalny Dzień Skupienia był okazją do pogłębienia ducha salezjańskiego oraz rodzinnego spotkania. Poprzednie takie wydarzenie miało miejsce w Różanymstoku 21 maja 2016 r.

Tadeusz Możejko