Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Prowincjalne

12 września 2020 r. minął Salezjankom Współpracownicom i Salezjanom Współpracownikom pod znakiem radosnego spotkania.
Rozpoczęcie Roku Formacyjnego Stowarzyszenia było wspaniałą okazją do tego, by spotkać się po dłuższej przerwie, choć w nieco innej rzeczywistości, obarczonej dodatkowymi ograniczeniami. Ale one nie przeszkodziły nikomu!
Na początku konferencja Delegata, ks. Henryka Bonkowskiego, o "trylogii", który nam będzie towarzyszyć w kolejnym roku formacyjnym - o Piśmie Świętym, życiorysie Księdza Bosko i dokumentach, które stanowią fundament działania Stowarzyszenia.
Później Radosław Kowalczyk, nawiązując do słów ks. Generała, iż nie możemy zapominać o postanowieniach Kongresu Światowego, przypomniał główne wyznaczniki pracy w latach 2018-2024.
Na koniec części konferencyjnej Koordynator Prowincjalna, p. Elżbieta Gawłowska podsumowała miniony rok oraz przedstawiła plany no kolejne miesiące pracy.
Nie zabrakło także najważniejszego elementu spotkania, jakim była Eucharystia, po niej zaś wszyscy udali się "przywiązać dusze do ciała" na wspólnym obiedzie
Serdecznie dziękujemy miejscowej wspólnocie za gościnę!

W sobotę 29 sierpnia 2020 r. odbył się w Różanymstoku Regionalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic z północno-wschodniej części Prowincji Warszawskiej. Spotkanie powiązane było z rozpoczęciem nowego roku pracy formacyjnej. Miejscem spotkania było Sanktuarium Różanostockie. Wzięło w nim udział 30 osób z 3 Centrów Lokalnych w tym 3 księży. Z Czerwińska przyjechał ks. Henryk Bonkowski, Delegat Prowincjalny a z Łodzi Elżbieta Gawłowska Koordynator Prowincjalny. Z Ełku przybyły 2 osoby, z Suwałk 11. Suwalskiej grupie towarzyszył ks. Marek Gryn, od miesiąca delegat lokalny SSW oraz proboszcz Parafii MB Miłosierdzia i dyrektor domu. Pozostali uczestnicy to miejscowa wspólnota wraz delegatem ks. Adamem Wtulichem. Ponadto Rada Prowincjalna Stowarzyszenia reprezentowana była przez Mirosława Hartunga z Suwałk, radcę i Celinę Sanik z Różanegostoku, odpowiedzialną za formację. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty w sali konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego w budynku podominikańskiego klasztoru. Wszystkich zgromadzonych powitał koordynator miejscowego Centrum Lokalnego Tadeusz Możejko. Koordynator Elżbieta Gawłowska przy pomocy prezentacji komputerowej przedstawiła działalność SSW i SW Prowincji Warszawskiej w ciągu ostatniego roku oraz aktualną sytuację Stowarzyszenia Prowincji Warszawskiej w ujęciu statystycznym. Omówiła też wpływ pandemii koronawirusa na życie wspólnoty w skali globalnej. Poinformowała, że na rok odłożone zostały wybory władz różnych szczebli. Stwierdziła, że bardzo ważne i konieczne jest zaangażowanie każdego salezjanina współpracownika i każdej salezjanki współpracownicy na rzecz nowych powołań. Następnie został zaprezentowany program formacyjny na rok 2020-2021.

Po obradach zebrani przeszli do kaplicy, gdzie odmówili radosną część różańca. Rozważania tajemnic przygotowane przez Celinę Sanik poprowadzili przedstawiciele obecnych Centrów Lokalnych. O 12.00 w bazylice Ofiarowania NMP odprawiona została msza św. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. Henryk. Jego tematem były fundamenty, na których każdy salezjanin świecki powinien opierać realizację swojego powołania. Zaliczył do mnich „Pismo święte”, „Program Życia Apostolskiego” i biografię świętego Jana Bosko. Na zakończenie mszy świętej Salezjanie Współpracownicy odnowili swoje przyrzeczenie. Ks. Marek z ważnych przyczyn musiał wcześniej wracać do Suwałk i nie mógł uczestniczyć w Eucharystii.

Po przerwie obiadowej wszyscy ponownie zebrali się w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Tu ks. Adam wygłosił konferencję opartą na wskazaniach duchowych św. Jana Bosko odnoszących się szczególnie do miejsca i roli osób świeckich w tworzonych przez niego dziełach, zgromadzeniu i szerzej w Kościele. Okazało się, że zebrane w antologii myśli i głębokie refleksje ks. Bosko wyrażone XIX w. nic nie straciły ze swojej aktualności w czasach obecnych włącznie ze zjawiskami kryzysowymi i niedostatkiem powołań kapłańskich i zakonnych. Rozwijając stwierdzenia założyciela Rodziny Salezjańskiej ks. Adam zachęcił obecnych aby realizowali swoje powołanie w duchowości św. Jana Bosko wszędzie gdzie żyją i pracują w sposób właściwy dla istniejących realiów.

Następnie była adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia. Odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia i wysłuchano fragmentu „Dzienniczka” św. s. Faustyny odczytanego przez Ewę Żabicką. Na zakończenie ks. Adam i ks. Henryk udzielili obecnym kapłańskiego błogosławieństwa. Była jeszcze niespodzianka przygotowana przez Celinę. Wszyscy obecni otrzymali kartki zwinięte w rulon związany wstążką i udekorowany gałązką bukszpanu. Treścią zapisaną na nich są sentencje z Pisma św. obrazujące miłość Boga do każdego z nas jako Jego dziecka.

Regionalny Dzień Skupienia był zorganizowany w Różanymstoku po raz trzeci w ciągu minionych 4 lat. Poprzednie takie wydarzenia miały miejsce w Różanymstoku 21 maja 2016 r. oraz dokładnie przed rokiem 31 sierpnia. Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i realizację programu ostatniego sobotniego spotkania.

Tadeusz Możejko

 

W dniach 6 lipca - 18 lipca 2020 roku, w Jeziornej Osadzie, odbyły się wczasorekolekcje Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej pod hasłem:

„W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO”.

Jeziorna Osada znajduje się w miejscowości Gnojewo, przy drodze pomiędzy Tczewem a Malborkiem. Od 2018 roku gospodarzami tego miejsca są PALLOTYNI.

Na terenie ośrodka znajdują się: dom rekolekcyjny, domki, jezioro wraz plażą, mini zoo, stajnia, muzeum sprzętu rolniczego, muzeum powozów, plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz wieża widokowa.

We wczasorekolekcjach uczestniczyło 37 osób. Byli to: salezjanie współpracownicy, aspiranci, członkowie ich rodzin oraz sympatycy dzieła salezjańskiego z Barczewa, Elbląga, Katowic, Kielc, Kutna, Łochowa, Łodzi, Płocka, Moniek, Warszawy, Żyrardowa.

Opiekę duchową nad uczestnikami sprawowali: ksiądz Henryk Bonkowski – delegat prowincjalny i s. Teresa Nowak – delegatka prowincjalna.

Codzienna jutrznia, codzienna Eucharystia, konferencje, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, salezjańskie modlitwy poranne i wieczorne zbliżały nas do Boga. W naszym programie nie zabrakło również Drogi Krzyżowej oraz Lectio Divina.

Konferencje dotyczyły życia i działalności ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednym z wielu tematów, które zostały poruszone to „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.

Ks. Prymas mówił „Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie”:
1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA...
W ramach programu pielgrzymkowo – turystycznego nawiedziliśmy Sanktuarium Bł. Doroty w Mątowach Wielkich i odwiedziliśmy Kwidzyń . Pobyt w Kwidzyniu rozpoczęliśmy od mszy św. w miejscowej katedrze pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Potem był czas na zwiedzanie katedry i zamku. Większość uczestników wczasorekolekcji zwiedziła też zamek w Malborku.

Dnia 9 lipca odwiedził nas ks. Piotr Sosnowski wikariusz inspektora.

W czasie trwania wczasorekolekcji był czas na rozgrywki piłkarskie, wspólne oglądanie filmów, spacery, rozmowy niedokończone i oczywiście pogodne wieczory.


Elżbieta Gawłowska

Spieszymy z radosną informacją, że Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników ma nowego Delegata Światowego SDB. Został nim koadiutor Duc (Dominik) Nam Nguyen. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego, ks. Ángela Fernándeza Artimego:

"Salezjanin koadiutor Duc (Dominik) Nam Nguyen, Wietnamczyk, będzie Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Byłych Wychowanków/Wychowanek Salezjańskich.

Dominik zna bardzo dobrze kontekst europejski i włoski, i stanowi, oczywiście, punkt odniesienia, gdy chodzi o kulturę azjatycką. Moim zamiarem nie jest “europejski” czy “zachodni” charakter animacji Rodziny Salezjańskiej, ale uczynienia jej bardziej uniwersalną, a także – nadanie większego znaczenia powołaniu salezjanina koadiutora w tym zakresie, który jest mu właściwy, łącznie z animacją w Rodzinie Salezjańskiej, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch jej grup, które tworzą głównie ludzie świeccy."

Nowego Delegata serdecznie witamy i obiecujemy modlitwę. Tym samym dziękujemy dotychczasowemu Delegatowi, ks. Giuseppe Castiemu SDB, za wieloletnią służbę dla dobra Stowarzyszenia.

Zdjęcie dzięki: Vaclav Klement Sdb