Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Prowincjalne

„Wierzę, jak to trudno powiedzieć…” – takie było motto tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych SSW Prowincji Warszawskiej, które odbyły się w ostatnich trzech dniach marca br. Rekolekcjonistą był ks. dr Piotr Sosnowski SDB, katecheta w szkołach przy Salezjańskich Dziełach Wychowawczych w Różanymstoku oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W domu rekolekcyjnym zgromadziło się ponad siedemdziesięciu salezjanów współpracowników i salezjanek współpracownic. Wspólnota z Woźniakowa podejmowała gości z Czerwińska, Katowic, Kielc, z Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz Parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi, z Olsztyna, Płocka, Różanegostoku, Sokołowa Podlaskiego, Suwałk, Warszawy i Żyrardowa. Z Czerwińska przybył też ks. Henryk Bonkowski, Delegat Inspektora i miejscowego Centrum Lokalnego. W sobotę przyjechał z Łodzi ks. Tadeusz Niewęgłowski, Delegat Centrum Lokalnego Łódź-Wodna, aby usłużyć w konfesjonale. Siostry salezjanki były reprezentowane przez s. Teresę Nowak, Delegatkę z ramienia CMW oraz s. Elżbietę Kawalec z Kielc.

Merytoryczna część rekolekcji rozpoczęła się w piątkowy wieczór od nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Adoracji Krzyża. Rozważania poszczególnych stacji, odczytane przez Celinę Sanik z Różanegostoku i Mirosława Hartunga z Suwałk, zostały wzięte z niedawno wydanej książki pt. Syn, której autorem jest ks. Wojciech Kułak SDB. Po nabożeństwie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. Piotra, podczas której kaznodzieja omówił w homilii sens przykazania miłości. Odnosząc się do czytania z Ewangelii (Mk 12, 28b-34) postawił problem: „Czym jest życie bez miłości?”. Odpowiedź oparta o wypowiedzi wychowanków z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku i doświadczenie pracy z nimi brzmi: „Niczym”. Rozwijając ten wątek, ujął też istotę miłości do siebie samego, wyjaśniając, że nie jest to miłość do grzechów i słabości, ale do tego, co jest obrazem Boga w człowieku.

More

W takim duchu, dnia 12.01.2019 r. odbyło się po raz drugi spotkanie opłatkowe Salezjanów Współpracowników Inspektorii Warszawskiej. W tym roku organizatorem spotkania było Centrum Lokalne w Żyrardowie. W spotkaniu uczestniczyło 65 osób z 10 centrów lokalnych wraz z delegatem ks. Henrykiem Bonkowskim, delegatką siostrą Teresą, koordynatorką Elżbietą Gawłowską oraz z księżmi: ks. Tadeuszem Niewęgłowskim, ks. Dariuszem Husakiem i ks. Łukaszem Owsianko, delegatem Centrum lokalnego w Żyrardowie.

Po przywitaniu gości przez organizatorów odbyło się wspólne dzielenie opłatkiem, składanie życzeń i radosne śpiewanie kolęd. Potem było śniadanie i wspólne rozmowy przy kawie. Po śniadaniu dzieci ze szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie przedstawiły, przygotowane przez katechetkę p. Janinę Karwat oraz p. Magdalenę Myszkowską, Jasełka Bożonarodzeniowe. Widowisko uświetnione było śpiewem kolęd i pastorałek, wykonanych przez scholę dziecięcą „Don Bosco” działającą przy miejscowym Oratorium a prowadzoną przez p. Norberta Kościelniaka.

O godzinie 12.00 odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Henryka Bonkowskiego. Po mszy świętej uczestnicy spotkania udali się na obiad przeplatany śpiewem „Sto lat!” oraz składaniem życzeń ks. Henrykowi z okazji zbliżających się imienin. Po obiedzie ks. Dariusz Husak przybliżył uczestnikom spotkania wprowadzone przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Następnie odbyła się część słowno-muzyczna. O swoim centrum powiedzieli organizatorzy, nawiązując do szczególnej roli Maryi Niepokalanej Wspomożycielki w ich działalności. Czytano wiersze poświęcone 100-leciu odzyskania Niepodległości, 100-leciu Inspektorii Warszawskiej oraz świąt Bożego Narodzenia. Odbył się również konkurs na temat wiedzy o ks. J. Bosko, a zwycięzca został nagrodzony. Na koniec uczestnicy otrzymali upominki od św. Mikołaja.

Było to fajne, radosne i rodzinne spotkanie. Warto kontynuować takie spotkania w kolejnych latach, następne będą jeszcze fajniejsze. Na koniec dziękuję wszystkim za przybycie, a współpracownikom z Centrum Lokalnego w Żyrardowie wraz z ks. Łukaszem - delegatem za przygotowanie spotkania.

Szczęść Boże!
Edward Karwat
Koordynator Centrum Lokalnego w Żyrardowie

W sobotę, 17 listopada 2018 roku przeżywaliśmy Dzień Jedności Rodziny Salezjańskiej,  tradycyjnie połączony z dniem imienin Księdza Inspektora. Tym razem, spotkaliśmy się w w parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.

O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ksiądz Inspektor Andrzej Wujek.  Homilię wygłosił ks. Piotr Przesmycki. W czasie homilii, ks. Piotr, przedstawił zebranym słynne postacie salezjanów i dokonania Inspektorii św. Stanisława Kostki z ostatnich 100 lat.

Na zakończenie Mszy świętej wspólnie odmówiliśmy modlitwę „Pod Twoją obronę”. Tą modlitwą rozpoczęliśmy rok jubileuszowy 100 lat istnienia naszej inspektorii.

Drugą część uroczystości, która odbyła się w dolnym kościele, rozpoczęła grupa teatralna „ BoscoDrama” . Młodzież przedstawiła krótką scenkę, której bohaterem był Ksiądz Inspektor.

Kolejny punkt programu to oczywiście życzenia. Drogiemu Solenizantowi  życzenia składali przedstawiciele: salezjanów, sióstr salezjanek,  salezjanów współpracowników,  ochotniczek ks. Bosko oraz dzieci  i młodzież. Był też czas na życzenia indywidualne i pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło wspólnie odśpiewanego „Sto lat” .

Ostatnim punktem wspólnego świętowania był obiad na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2.

Gospodarzom  spotkania,  z  ks. Wiesławem Kanią  na czele, dziękujemy za serdeczne przyjęcie.

 Elżbieta Gawłowska