Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Nowy Delegat Światowy SSW

Nowy Delegat Światowy SSW

Spieszymy z radosną informacją, że Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników ma nowego Delegata Światowego SDB. Został nim koadiutor Duc (Dominik) Nam Nguyen. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego, ks. Ángela Fernándeza Artimego:

"Salezjanin koadiutor Duc (Dominik) Nam Nguyen, Wietnamczyk, będzie Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Byłych Wychowanków/Wychowanek Salezjańskich.

Dominik zna bardzo dobrze kontekst europejski i włoski, i stanowi, oczywiście, punkt odniesienia, gdy chodzi o kulturę azjatycką. Moim zamiarem nie jest “europejski” czy “zachodni” charakter animacji Rodziny Salezjańskiej, ale uczynienia jej bardziej uniwersalną, a także – nadanie większego znaczenia powołaniu salezjanina koadiutora w tym zakresie, który jest mu właściwy, łącznie z animacją w Rodzinie Salezjańskiej, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch jej grup, które tworzą głównie ludzie świeccy."

Nowego Delegata serdecznie witamy i obiecujemy modlitwę. Tym samym dziękujemy dotychczasowemu Delegatowi, ks. Giuseppe Castiemu SDB, za wieloletnią służbę dla dobra Stowarzyszenia.

Zdjęcie dzięki: Vaclav Klement Sdb