Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Wywiad z Przełożonym Generalnym Salezjanów, kard. Ángelem Fernándezem Artime

Wywiad z Przełożonym Generalnym Salezjanów, kard. Ángelem Fernándezem Artime

Podczas wizyty w Portugalii z okazji Krajowego Dnia Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego i Pielgrzymki Rodziny Salezjańskiej do Fatimy kardynał Ángel Fernández Artime, Przełożony Generalny Zgromadzenia Salezjańskiego, udzielił portugalskim salezjanom krótkiego wywiadu, w którym mówił o znaczeniu młodych ludzi w charyzmacie salezjańskim, aktualnych wyzwaniach Zgromadzenia i perspektywach związanych z przyszłością.

To czwarta i ostatnia wizyta w Portugalii Księdza Kardynała jako Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego. Co oznacza być świadkiem duchowego i ludzkiego rozwoju młodych ludzi poprzez charyzmat salezjański?

Myślę, że charyzmat Księdza Bosko jest także darem Ducha Świętego dla Kościoła. Kiedy więc pomagamy młodym ludziom na drodze do Chrystusa, czynimy dobro dla Kościoła, nie tylko dla duchowości salezjańskiej. Naprawdę uważam, że młodzi ludzie, którzy znajdują się na głębokiej drodze duchowej, mogą nadal wzrastać w wierze i mają wiele do zrobienia, aby móc towarzyszyć innym młodym ludziom i być dla nich punktem odniesienia. Jest to bardzo piękna droga w naszym Kościele.

Co zrobiło największe wrażenie na Księdzu Kardynale w czasie spotkań z młodymi ludźmi ze środowisk salezjańskich w Portugalii?

Zawsze wyczuwałem w młodych Portugalczykach pewną cechę, którą wy właśnie posiadacie: jesteście bardzo serdeczni, bardzo czuli. Innym aspektem, bardzo pozytywnym dla mnie, jest to, że młodzi ludzie w świecie salezjańskim są młodymi ludźmi, którzy odznaczają się dużą wrażliwością religijną. Mamy więc wszyscy mamy niezwykłe możliwości i właśnie mocne doświadczenie tego noszę w moim sercu.

W jaki sposób ta nowa funkcja jako kardynała zwiększy zdolność Księdza Kardynała do służenia Kościołowi i młodym ludziom na całym świecie?

Uważam, że życie człowieka nie kończy się, gdy kończy on jedną posługę, aby rozpocząć inną. Myślę, że Bóg, który kieruje życiem nas wszystkich, a także moim, da mi możliwość dalszego służenia całemu Kościołowi – także jako biskupowi i kardynałowi – pozwalając mi służyć dalej w ten sam sposób, w jaki zawsze to czyniłem. Jestem teraz tutaj z wami jako Przełożony Generalny, ale także jako Biskup i Kardynał. Jestem pewien, że będę miał wiele okazji, aby nadal towarzyszyć życiu młodych ludzi i spotykać się z nimi przy pewnych okazjach.

Jakie jest Księdza Kardynała marzenie odnośnie do Zgromadzenia Salezjańskiego?

Jest to pytanie, na które mam bardzo jasną odpowiedź. Moim marzeniem, gdy chodzi o Zgromadzenie, odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości, jest wielka charyzmatyczna wierność Panu Jezusowi, pozostając wiernym stylowi Księdza Bosko.

Moją największą radością będzie, gdy po jakimś czasie usłyszę: “Księże Ángelu, twoje zgromadzenie - ponieważ zawsze będzie moim zgromadzeniem, jako że zawsze pozostanę salezjaninem - jest dziś bardziej wierne niż wtedy, gdy byłeś przełożonym generalnym”. To byłaby najlepsza wiadomość, jaką chciałbym usłyszeć.

Na koniec, jakie przesłanie lub wyzwanie chciałby Ksiądz Kardynał przekazać młodym ludziom z dzieł salezjańskich w Portugalii? I jakie słowa chciałby skierować Ksiądz Kardynał pod adresem salezjańskich wychowawców?

Młodym ludziom, bez wątpienia, by byli młodzi. Młodzi chrześcijanie i salezjanie, obyście zawsze widzieli Boga, Pana Jezusa w waszym wnętrzu i w waszym życiu. Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką możemy ofiarować młodym ludziom, jest doświadczenie tego, że Bóg kocha ich wszystkich i że bez Boga nie można w pełni żyć.

Do moich braci i sióstr, podobnie jak do wszystkich wychowawców, świeckich mężczyzn i kobiet: jesteście dzisiaj ramionami Księdza Bosko, jesteście dzisiaj uśmiechem Księdza Bosko, jesteście dzisiaj jego słowem, aby Ksiądz Bosko mógł nadal pomagać ludziom młodym. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, słysząc, że posłannictwo salezjańskie jest dziś żywe, a nawet bardziej żywotne niż w innych czasach. Idźmy razem. Głęboko wierzę, że misja, którą dzielimy, wspólna misja, posiada szczególną moc.

Źródło ANS