Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
88 rocznica Kanonizacji księdza bosko

88 rocznica Kanonizacji księdza bosko

01.04.1934 odbyła się kanonizacja Księdza Bosko.

W uroczystość Wielkanocy Świętego Roku Odkupienia papież Pius XI ogłosił świętym Księdza Bosko, wzbudzając entuzjazm całego katolickiego świata, zwłaszcza Rodziny Salezjańskiej.

„Bardziej niż czymkolwiek innym wolał zająć się dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza tymi, którzy, opuszczeni przez rodziców, prowadzili życie próżniacze i jałowe pośród niebezpieczeństw ulicy”.

W ten sposób Pius XI napisał w dekrecie „Geminata laetitia”, podkreślając, że Ksiądz Bosko angażował się na rzecz ludzi młodych, „aby zapewnić im rekreację i wychowywać do religii i cnót, przygotowując ich do życia chrześcijańskiego za pomocą pomysłowych środków”.

Wspomnienie tego wydarzenia dla Rodziny Salezjańskiej jest zaproszeniem do życia według systemu prewencyjnego opartego na trzech filarach: rozumie, religii i miłości jako dar Boga dla młodych i Kościoła.