Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Bł. Alexandrina Maria da Costa i poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi

Bł. Alexandrina Maria da Costa i poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi

22 marzec 2022

(ANS – Rzym) – Jak wiadomo, papież Franciszek, w jedności ze wszystkimi biskupami świata i kapłanami, poświęci i zawierzy Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, uczyni to w Fatimie jako wysłannik Papieża.

W tym niepokojącym i tragicznym czasie, w którym zagrożony jest pokój na świecie, ważne jest przypomnienie postaci Alexandriny Marii da Costy (1904-1955), salezjanki współpracownicy, i jej wkładu w wypraszanie u Boga daru pokoju podczas II wojny światowej.

Błogosławiona Alexandrina była rzecznikiem poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, w związku z czym skierowała prośbę do Ojca Świętego Piusa XI od 1937 r., czyniąc to również w latach następnych. W jedności z Jezusem Ukrzyżowanym Alexandrina ofiarowała siebie, by prośba Jezusa została spełniona. Dlatego też, począwszy od października 1938 r. do marca 1942 r., Alexandrina w każdy piątek, od godz. 12 do godz. 15, przeżywała na nowo Mękę Jezusa, odczuwając ją w całym swoim istnieniu; ta uwidaczniała się na jej ciele we wszystkich swoich przejawach w ciągu tych trzech godzin, przenosząc ją w przestrzeni i czyniąc ją uczestniczką wszystkich etapów Męki Jezusa. Ten zapowiedział Alexandrinie, że będzie przeżywać Jego Mękę, dopóki Papież poświęci świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Uczynił to Pius XII 31 października 1942 roku.

Dla Alexandriny udział w męce Jezusa nadal trwał, ale teraz wewnętrznie, rozpoczęło się dla niej nowe męczeństwo dla zbawienia dusz i pokoju na świecie: post całkowity. Karmiła się jedynie Eucharystią przez trzynaście lat i siedem miesięcy. W międzyczasie (1939) wybuchła II wojna światowa: Alexandrina ofiarowała swoje cierpienia, poszcząc w intencji pokoju i uzyskała od Pana obietnicę, że Portugalia nie przystąpi do wojny. W jednym z orędzi Jezus powiedział do niej: „Jesteś drugą arką Noego. W tobie zamykam grzeszników, w tobie, jak w tej arce, zamykam wszystko dla życia nowego świata. Twój ból, twoja ofiara są bólem i ofiarą życia bardziej dla dusz niż dla ciał. Odwagi, moja córeczko! Nie lękaj się niczego, moja córko, moja błogosławiona Matka jest ze mną, posłuchaj, co ona do ciebie mówi”. Matka Boża: „Moja córko, oto jestem z moim boskim Synem, aby oddać ci ludzkość i zamknąć ją w twoim sercu. Klucze pozostają w rękach Jezusa i Twojej drogiej Mamy. Dałam ci mój płaszcz i moją królewską koronę: zostałaś ukoronowana przeze Mnie, jesteś teraz królową grzeszników świata, wybraną przez Jezusa i Maryję. Dziś, w dniu mojego niepokalanego poczęcia, przekazujemy ci twoją królewską własność. Od dziś jest twoja, kieruj nią, strzeż jej. Strzeż jej na ziemi, tak jak będziesz później strzegła ją i kierowała nią z Nieba. Wybrałam to święto ku mojej czci, aby dzień tego oddania ludzkości był obchodzony w jedności ze mną”.

Misja Alexandriny trwa nadal z Nieba: skutki poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, cierpienie i post Alexandriny są kontynuowane dzisiaj z Nieba. Urzeczywistnione w komunii z Chrystusem nabrały wartości nieskończonej. Nasza modlitwa i post będą naszym błaganiem o pokój na Ukrainie, pamiętając, że pokój na świecie zawsze zaczyna się od naszego osobistego nawrócenia.

«Jezus uczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się Bożą bronią – modlitwą i postem. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny» (Papież Franciszek).