Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Siostra Chiara Cazzuola nową Przełożoną Generalną Córek Maryi Wspomożycielki

Siostra Chiara Cazzuola nową Przełożoną Generalną Córek Maryi Wspomożycielki

(ANS – Rzym) – Córki Maryi Wspomożycielki (CMW), biorące udział w XXIV Kapitule Generalnej, wybrały siostrę Chiarę Cazzuolę, dotychczasową wikarię generalną, na Przełożoną Generalną Zgromadzenia CMW. Siostra Cazzuola zastąpi na tym urzędzie Matkę Yvonne Reungoat, która kierowała Zgromadzeniem od 2008 roku. Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Ángel Fernández Artime, tam obecny, od razu złożył gratulacje nowej Przełożonej Generalnej.Siostra Chiara urodziła się w Campiglia Marittima, w prowincji Livorno, we Włoszech, w 1955 roku. Po przyjęciu do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, zaczęła należeć do toskańskiej inspektorii pw. Ducha Świętego. Pierwsze lata swojej formacji odbyła w Castelgandolfo, niedaleko od Rzymu; tam, 5 sierpnia 1975 r., złożyła pierwsze śluby zakonne. Ukończyła studia literackie i przez pewien czas była nauczycielką, a następnie dyrektorką szkół średnich. Następnie pełniła funkcję delegatki lokalnej i inspektorialnej ds. “Polisportive Giovanili Salesiane” (PGS), dojrzewając w swoim doświadczeniu jako koordynatorka inspektorialna ds. duszpasterstwa młodzieżowego. Była animatorką wspólnoty, a następnie radną inspektorialną. Po połączeniu trzech inspektorii, emiliańskiej, liguryjskiej i toskańskiej, została wybrana do Rady inspektorialnej, pełniąc funkcję radnej ds. formacji; na tym polu wniosła znaczący wkład, stawiając na drogę komunii i duchowości, czyniąc to w stylu prostoty oraz poszanowania ludzi i w sposób bardzo głęboki. W 2007 r. została mianowana przełożoną inspektorii emiliańsko-liguryjsko-toskańskiej “Madonna del Cenacolo” z siedzibą w La Spezia (ILS). XXII Kapituła Generalna (2008) wybrała ją na radną wizytatorkę, co siostra Cazzuola przyjęła słowami: “W duchu uległości woli Bożej i ufności w pomoc Pana, mówię tak”. W czasie swojej sześcioletniej posługi odwiedziła liczne inspektorie Ameryki i Europy, zdobywając wielkie doświadczenie w zakresie salezjańskości i interkulturowości. Każdej ze współsióstr okazywała zainteresowanie i oddanie, pogodny i pozytywny optymizm; umiejętnie przy tym zbierała “ziarna” życia i nadziei w odniesieniu do każdego i wydarzeń, które miały miejsce. Osoba „wyrazista” i entuzjastycznie nastawiona do swojego powołania córki Maryi Wspomożycielki, żywi w swoim sercu wielką pasję do młodych ludzi i odznacza się zdolnością do nawiązywania szczerych, pogodnych i opartych na współpracy relacji. Przełożona Generalna, Matka Yvonne Reungoat, poprosiła ją o kierowanie obradami XXIII Kapituły Generalnej (2014) i w czasie tej samej Kapituły została wybrana na stanowisko wikarii generalnej, dzieląc wraz z Przełożoną Generalną obowiązki związane z animacją i zarządzaniem Zgromadzeniem. Na pytanie Przełożonej Generalnej: “Czy przyjmujesz?”, jakie ta zadała po ogłoszeniu wyniku wyborów, siostra Chiara ze wzruszeniem odpowiedziała: “Pokładam ufność w Panu i powierzam się Maryi Wspomożycielce. Dlatego mówię TAK!”. Kieruje również obradami obecnej, XXIV Kapituły Generalnej. Siostry kapitulne przyjęły gorącymi brawami oficjalne ogłoszenie jej Przełożoną Generalną Zgromadzenia i X Następczynią św. Marii Dominiki Mazzarello.