Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Przełożony Generalny: “Rodzina Salezjańska jest prowadzona przez Ducha Świętego”

Przełożony Generalny: “Rodzina Salezjańska jest prowadzona przez Ducha Świętego”

 W dniach 21-23 maja odpowiedzialni za 32 grupy należące do Rodziny Salezjańskiej spotkali się, w formie online, z Przełożonym Generalnym ks. Ángelem Fernándezem Artime, znajdującym się na Valdocco, co miało miejsce w ramach Światowej Konsulty Rodziny Salezjańskiej. Wirtualny tryb tego spotkania pozwolił wszystkim uczestnikom wziąć udział w tych dniach w dwugodzinnych sesjach i zgromadzić się wokół Przełożonego Generalnego: ojca i ośrodka jedności Rodziny Salezjańskiej. Obrady prowadził i koordynował Delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej – ks. Joan Lluis Playá.

Dwa elementy zdominowały całą refleksję w ciągu tego spotkania: zgłębienie treści Wiązanki Przełożonego Generalnego na rok 2021: «Ożywia nas nadzieja. “Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5)» oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które zostało skierowane do wszystkich uczestników: “Jaka najbardziej znacząca ‘nowość’ związana z Królestwem Bożym wyłania się w grupie, do której należymy, w obecnym czasie?”.

Ks. Gustavo Cavagnari, salezjanin, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (UPS), pomógł uczestnikom głębiej zastanowić się na sposobem życia nadzieją, łącząc to z troską o teraźniejszość, wyrażaną w sposób chrześcijański i salezjański.

Prace w grupach pozwoliły następnie podzielić się tym bogatym doświadczeniem związanym z Królestwem Bożym, które było udziałem poszczególnych środowisk Rodziny Salezjańskiej.

Spotkanie ubogaciły różne treści animacyjne, momenty modlitwy i ukierunkowania ze strony Przełożonego Generalnego. “Rodzina Salezjańska jest prowadzona przez Ducha Świętego” – powiedział Przełożony Generalny. “Jeśli jakąś sytuacją nie kieruje Duch Święty, w swoim czasie będziemy mogli oglądać jej koniec” – mówił dalej. “Nie ma innej drogi, musimy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. To dotyczy również wszystkich 32 grup Rodziny Salezjańskiej, niezależnie od ich liczby i wieku członków... Tak więc zachęcam całą Rodzinę Salezjańską do odważnych działań. Tak, odwaga jest głównym warunkiem naszego rozwoju w perspektywie przyszłości. Również w trudnościach związanych z pandemią ‘lęk’ nie może być naszym paradygmatem...”.

Następnie, zachęcając do szukania znaków “nowości”, ks. Á.F. Artime dodał: “Są pewne małe grupy w brazylijskich fawelach i wśród tubylców z Gwatemali... Małe, ale odważne i żywotne w Duchu... Musimy być świadkami”.

Program obrad został dopełniony różnymi informacjami ze strony poszczególnych grup. Zwłaszcza głos zabrali ci, którzy będą mieć swoje Kapituły Generalne i będą obchodzić znaczące rocznice. Pewne propozycje przedstawił również Sekretariat ds. Rodziny Salezjańskiej.

Sekretariat Rodziny Salezjańskiej zobowiązał się także do opublikowania materiałów z tego spotkania.

Źródło: ANS