Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
Przesłanie Koordynatora Światowego na ŚWIĘTO MARYI WSPOMOZYCIELKI 2021

Przesłanie Koordynatora Światowego na ŚWIĘTO MARYI WSPOMOZYCIELKI 2021

Wyraźnie widać zmiany, jakie przeszło współczesne społeczeństwo w tym ostatnim czasie.

Trudności te muszą również stanowić szansę rozwoju dla każdego z osobistego punktu widzenia i dla całego Stowarzyszenia, na tyle, na ile będziemy w stanie ożywić sieć relacji, które są „uśpione” w tym okresie.

Będziemy musieli dzielić się doświadczeniami, uświadamiać, że Stowarzyszenie, oprócz lokalnego Centrum, ma wymiar prowincjonalny, regionalny, globalny, aby dać spokój, zaufanie i zwiększyć poczucie przynależności.

Czas pomyśleć o nowym profilu Salezjanina Współpracownika.

Nie możemy nie wziąć pod uwagę, że te czasy silnie wpływają na nasze życie osobiste, zawodowe, rodzinne i stowarzyszeniowe. Wyobrażam sobie Salezjanina Współpracownika, który bardziej troszczy się  o dobro wspólne, obecne i zaangażowane w sferze społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ubogich, rodzin i młodzieży.

Że przywłaszcza sobie specyfikę salezjanina jako wychowawcy. Stajesz się nosicielem entuzjazmu i witalności Kościoła, wzrastając w świadomości przynależności do rodziny charyzmatycznej.

Nie możemy czekać na zakończenie sytuacji awaryjnej, aby aktywować te procesy. Musimy być protagonistami w budowaniu „przyjaźni społecznej”, którą Papież Franciszek wskazuje nam jako przyszłość, jeśli chcemy żyć w świecie, który jest bardziej wrażliwy na potrzeby innych.

Uświadom sobie, że jesteś „dobrym Samarytaninem”, wychodząc od sytuacji rzeczywistej potrzeby, uprzywilejowując obszary nasze misji.                                                                           W tym trudnym czasie wielu podjęło działania, wykorzystując nowe technologie komunikacyjne, aby utrzymać przy życiu relacje z jak największą liczbą Salezjanów Współpracowników.                             Są to namacalne znaki, że dla Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i dla całej Rodziny Salezjańskiej rozpoczęła się już NOWA WIOSNA.

Uwolnijmy całą naszą salezjańską kreatywność.

Stajemy się Liderami, aktywując integracyjne procesy relacji, które wzmacniają wszystkich Salezjanów Współpracowników i inne bliskie nam Grupy Rodziny Salezjańskiej.

Uczymy solidarności ekonomicznej jako narzędzia osobistego rozwoju, które wzmacnia nasze poczucie przynależności.                                                                                                            Na całym świecie dokonuje się epokowa zmiana, nie bójmy się nagłych zmian, ale żyjmy tym razem jako bohaterowie, siejąc nadzieję.

Mamy Matkę Bożą Księdza Bosko, która nie zostawia nas samych, aby stawić czoła tym czasom.

Wesołego Święta Wspomożenia Wiernych 

Rzym, 24 maja 2021 r.

                                                                                                                                                                     Antonio Boccia

Światowy Koordynator

Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników

Źródło: asscc-mondiale.org