Warning: A non-numeric value encountered in /ssw_new/templates/as002091free/includes/includes.php on line 78
List ks. inspektora…

List ks. inspektora…

Droga Rodzino Salezjańska!

W wigilię uroczystości świętego Jana Bosko chciałbym całej Rodzinie Salezjańskiej podziękować za obecność i świadectwo miłości do naszego Założyciela. To on sto trzydzieści trzy lata po swojej śmierci wzywa nas, abyśmy stale wychodzili do młodych ludzi. „Bóg posłał mnie do młodzieży” – w tym stwierdzeniu św. Jana Bosko dostrzegamy podstawowy wybór jego apostolatu, skierowany do młodzieży ubogiej, pochodzącej z ludu, do młodzieży najbardziej narażonej na niebezpieczeństwa.

Warto przypomnieć wspaniałe słowa skierowane przez księdza Bosko do chłopców, które stanowią prawdziwą syntezę jego wyboru apostolskiego: „Wierzcie mi, że wszystko, czym jestem, jest całkowicie dla was, dniem i nocą, rano i wieczorem, w każdej chwili. Nie mam innego celu, jak tylko troskę o wasze dobro moralne, umysłowe i fizyczne. Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję i także dla was gotów jestem oddać życie”.

Jan Bosko doszedł do całkowitego oddania się młodzieży często pośród największych trudności, dzięki szczególnej i głębokiej miłości, to jest dzięki owej wewnętrznej mocy, która łączyła w nim nierozerwalnie miłość Boga i miłość bliźniego. W ten sposób potrafił stworzyć tak trafną propozycję wychowania i ewangelizacji. Ten wzór nie stracił nic ze swojej aktualności.

Dlatego życzę Wam Drodzy w ten szczególny Dzień Uroczystości ks. Bosko, abyście byli przepojeni każdego dnia charyzmatem naszego Założyciela i w swoich działaniach zawsze zauważali każdą osobę potrzebującą Chrystusa tak jak to czynił ks. Bosko.

Z modlitewną pamięcia
ks. Tadeusz Jarecki sdb