Kongres Prowincjalny.

W dniach 14-15 września 2019 roku, w Kutnie –Woźniakowie, odbył się Kongres Prowincjalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej po hasłem „NASZA DROGA UŚWIĘCENIA”.

W Kongresie udział wzięli: siostra Krystyna Stolarczyk – wikaria Inspektorii Warszawskiej CMW, siostra Halina Koćwin – dyrektorka wspólnoty Sióstr Salezjanek w Łodzi, ks. Przemysław Solarski , Delegaci: ks. Henryk Bonkowski, ks. Arkadiusz Piotrowski, ks. Józef Skowron, ks. Henryk Woźnowski, ks. Adam Wtulich, Delegatki: s. Teresa Nowak, s. Barbara Chowaniec oraz Salezjanie Współpracownicy z Czerwińska, Ełku, Głoskowa, Katowic, Kielc, Kutna – Woźniakowa, Łodzi, Olsztyna, Płocka, Różanegostoku, Sępopola, Sokołowa Podlaskiego, Warszawy i Żyrardowa. Razem ponad 70 osób.

Pierwszą konferencję, której wysłuchali zebrani, pt. Program Życia Apostolskiego i Karta Tożsamości Charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej Ks. Bosko przewodnikami Salezjanów Współpracowników na drodze uświęcenia wygłosił ks. Przemysław Solarski.

W sobotę, omówione zostały jeszcze następujące zagadnienia:

Służba apostolska oraz zadania Delegatów i Delegatek Centrów Lokalnych SSW w oparciu o PŻA;

Zadania apostolskie Rady Lokalnej i zadania wewnętrzne w Radzie Lokalnej w oparciu o PŻA;

Dokument „Animacja solidarności ekonomicznej”;

Prowadzenie dokumentacji Centrum Lokalnego;

PROGRAM ANIMACJI Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej i KALENDARIUM na rok 2019/2020.

Punktem centralnym sobotniego spotkania była oczywiście Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Henryk Bonkowski - Delegat Prowincjalny SSW.

W czasie spotkania nie zabrakło wspólnej modlitwy. Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadziła Wspólnota z Sokołowa Podlaskiego, a różaniec w intencji naszej Ojczyzny

Wspólnota z Żyrardowa.

Wieczorem obejrzeliśmy film „ Niebo istnieje naprawdę”.

Po Apelu Jasnogórskim i wieczornych modlitwach przyszła pora na rozmowy niedokończone…

Niedzielę rozpoczęliśmy jutrznią. Zajęliśmy się też ostatnim, z przewidzianych w programie Kongresu, tematem: Patronowie naszych Centrów Lokalnych.

Kongres zakończyliśmy Mszą św., której przewodniczył ks. Henryk Woźnowski a homilę wygłosił ks. Henryk Bonkowski.

Dziękuję Wspólnocie z Kutna – Woźniakowa za serdeczne przyjęcie, piękną dekorację oraz przygotowanie sali. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie Kongresu.

Elżbieta Gawłowska